49 gặp 50

Thư giãn

(Sưu tầm)

(GDVN) - Ông ăn chả thì bà ăn nem.

- Tại sao anh chị cùng thuận tình ly hôn?

- Thưa toà! Vì vợ tôi ngoại tình! Cô ấy nhiều lần đang nằm với tôi, bỗng giật mình kêu lên: “Chết! Chết! Chồng em về kìa!”.

- Thưa toà! - Người vợ nói - Lần nào, tôi kêu lên như vậy, anh ta cũng chui ngay xuống gầm giường!
(Sưu tầm)
Từ khóa :
49 gặp 50
Tin khác