Cố để kiếm đủ 1 đôi

Thư giãn

(Sưu tầm)

(GDVN) - Một chàng ca sĩ rướn cổ hát ngay kề cửa sổ.

Bỗng nhiên có một chiếc giày phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. 

Cô vợ động viên chồng:

- Cố lên anh! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa chân lắm.
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Cố để kiếm đủ 1 đôi
Tin khác