Muốn chết cũng không xong

Thư giãn

(Sưu tầm)

(GDVN) - Một người đàn ông vào quán bia mua một cốc bia, định uống thì một gã to con đến uống hết của ông ta.

Buồn rầu người đàn ông khóc: Đúng là đồ hèn.

 - ...Sao phải xoắn, gã to con trả lời.

Ông kia liền kể: "Sáng nay vợ tôi bỏ đi, tài khoản bị nó rút sạch, đồ đạc cũng bị mang đi hết. Đến chỗ làm thì bị đuổi việc. Tôi muốn tự tử, nằm lên đường ray thì tầu lại bị đổi chuyến. Lên treo cổ, thì dây đứt. Sang dùng súng, thì tắc cò… Còn chút tiền lẻ mua thuốc độc cho vào cốc bia thì ông lại uống mất của tôi"...
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Muốn chết cũng không xong
Tin khác