Tao là máy bay chứ!

Thư giãn

(Sưu tầm)

(GDVN) - Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.

- Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

- Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay chứ.

- !!!
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Tao là máy bay chứ!
Tin khác