Công chức tự ý nghỉ việc bảy ngày trở lên/tháng bị buộc thôi việc

Tin nóng

Đây là một phần nội dung Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vừa được Chính phủ ban hành.

Theo nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vừa được Chính phủ ban hành, công chức tự ý nghỉ việc từ bảy ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo văn bản ba lần liên tiếp thì sẽ bị buộc thôi việc.
 
{iarelatednews articleid='1372'}
Nguyên tắc xử lý kỷ luật là mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu công chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và chịu hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng hình thức thôi việc.
 
Các hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. Các hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc… Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-7.
 
Theo TX/Pháp luật TPHCM
Từ khóa :
công chức , tự ý nghỉ việc
Công chức tự ý nghỉ việc bảy ngày trở lên/tháng bị buộc thôi việc
Tin khác