Hà Nội: Một tổ có thể phải bầu cử lại

Tin nóng

Theo thông tin từ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Quốc Cường, tổ bầu cử số 5 xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn có số cử tri đi bỏ phiếu không đủ 50%.

Theo thông tin từ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Quốc Cường, tổ bầu cử số 5 xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn có số cử tri đi bỏ phiếu không đủ 50%.

{iarelatednews articleid='2635,2890,1917'}

Ông Cường xác nhận tổ bầu cử này có số cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá nửa tổng số cử tri trong danh sách. Tuy nhiên, việc có bầu cử lại hay không còn chưa được quyết định, do việc tổng hợp thông tin để gửi lên Hội đồng bầu cử trung ương vẫn đang được tiến hành.

Theo quy định, bầu cử lại là cuộc bầu cử do Hội đồng bầu cử quyết định cho một đơn vị bầu cử mà ở lần bầu cử đầu tiên có số cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri hoặc do ở đơn vị bầu cử đó có xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã bị Hội đồng bầu cử huỷ kết quả bầu cử.

Khi lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử đó, Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định việc bầu cử lại. Cuộc bầu cử lại được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên, trong trường hợp này là trước ngày 6/6.

Cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người đã ứng cử lần đầu. Danh sách cử tri vẫn căn cứ vào danh sách cử tri đã lập trong cuộc bầu cử đầu tiên. Trong trường hợp số cử tri đi bầu vẫn chưa được quá nửa số cử tri trong danh sách thì không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Theo Hội đồng bầu cử, tính đến 24h ngày 22/5, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt rất cao ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hầu hết các tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định. Có một số tổ bầu cử địa phương kết thúc cuộc bỏ phiếu sau 19 giờ như tỉnh Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các địa phương như Tây Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và thành phố Hà Nội có một số khu vực kết thúc lúc 22h.

Theo Thủy Chung/VNN
 

Từ khóa :
bầu cử , quốc hội , hđnd
Hà Nội: Một tổ có thể phải bầu cử lại
Tin khác