Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát

Tin nóng

(GDVN) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ra thông báo, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn Thành phố…

(GDVN) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ra thông báo, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn Thành phố…

Theo thông báo của UBND Thành phố phát đi hôm nay (18/8), trong các chủ nhật từ đầu tháng 6 đến tháng 8, tại Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các hoạt động này chủ yếu xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của nhân dân.

 
 


Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời đảm bảo giữ vững môi trường hoà bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước, để duy trì ổn định an ninh trật tự ở Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao lực lượng Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền các cấp, các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành, ủng hộ và tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự.

Đối với những người cố tình không chấp hành; tụ tập đông người trái pháp luật; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ, UBND Thành phố yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm tật tự công cộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, những ngày đầu, các cuộc tụ tập, biểu tình tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô.

UBND Thành phố đánh giá, những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hoà bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

UBND Thành phố cũng nhận định, một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước; Trong khi đó, số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đang ráo riết lợi dụng vấn đề trên để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Âm mưu, ý đồ của họ là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt - Trung, kích động, tập hợp lực lượng gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị đất nước.

UBND Thành phố khuyến khích mọi công dân bằng những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo về chủ quyền, biên cương của Tổ quốc.

{iarelatednews articleid='11042,9432'}

T.K

Từ khóa :
biểu tình tự phát , vấn đề biển đông , tinh hinh bien dong , tình hình biển đông
Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát
Tin khác