Kiểm điểm giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tin nóng

(GDVN) - Ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ông Phạm Đình Cự đã ký kết luận thanh tra cá nhân đối với ông Bùi Trần Ngọc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú

(GDVN) - Ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ông Phạm Đình Cự đã ký kết luận thanh tra cá nhân đối với ông Bùi Trần Ngọc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
 
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Y tế tỉnh Phú Yên kiểm điểm đối với ông Bùi Trần Ngọc vì để xảy ra những sai phạm, thiếu sót trong quá trình điều hành, sử dụng lao động tại bệnh viện.
 
Tại kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu ông Bùi Trần Ngọc phải tự kiểm điểm, khắc phục sai sót; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; buộc ông Bùi Trần Ngọc phải thu hồi nợ số tiền trên 48,8 triệu đồng đã trả cho nhân viên hợp đồng chăm sóc cây cảnh tại bệnh viện tỉnh Phú Yên trong quý III/2011; nếu không thu hồi được, ông Bùi Trần Ngọc tự bỏ tiền cá nhân để trả cho bệnh viện.
 
Từ khi được bổ nhiệm làm Giám độc Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Yên, từ năm 2009-2010, trong quá trình điều hành Bệnh viện, ông Bùi Trần Ngọc đã có những sai phạm về sử dụng lao động; hợp đồng ngắn hạn liên tục với 76 lao động nhưng không đóng tiền bảo hiểm xã hội; 
 
Hợp đồng hết hạn nhưng vẫn liên tục sử dụng lao động; sử dụng quỹ cải cách tiền lương vào mục đích khác làm âm quỹ bệnh viện trên 2 tỉ đồng; chi phụ cấp ưu đãi nghề sai quy định với số tiền gần 383,6 triệu đồng; sử dụng kinh phí của bệnh viện để thuê nhân công chăm sóc cây cảnh sai quy định với số tiền 48.8 triệu đồng; tự ý hợp đồng mua, sử dụng máy tán sỏi ngoài cơ thể không theo quy trình quy định.
Ngọc Hân
 
alt
Từ khóa :
kiểm điểm cán bộ , cách chức
Kiểm điểm giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Tin khác