Lập công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Tin nóng

(GDVN) - Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam.

Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam. 
 
Theo Đề án này, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn.
 
Vốn điều lệ của Công ty xổ số điện toán Việt Nam là 500 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước cấp 300 tỷ đồng và doanh nghiệp tự bổ sung 200 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển trong quá trình hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
 
Ngoài ra, công ty có nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác; các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. 
 
Công ty Xổ số điện toán Việt Nam được tổ chức hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Về phạm vi hoạt động, công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước. Đề án nêu rõ, công ty sẽ lựa chọn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện về khả năng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để triển khai thí điểm trong thời gian 2 năm kể từ khi đi vào hoạt động kinh doanh, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét mở rộng kinh doanh trên phạm vi cả nước.
 
Công ty được lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật để tổ chức kinh doanh có hiệu quả theo nguyên tắc không làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty. Công ty thực hiện việc quản lý tài chính, tiền lương theo quy định của pháp luật về cơ chế quản lý tài chính, tiền lương đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và văn bản pháp luật có liên quan.
 
Trong quyết định phê duyệt Đề án này, Thủ tướng nêu rõ, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được thực hiện thận trọng, từng bước và đảm bảo được yêu cầu phát triển đồng thời duy trì trật tự an toàn xã hội. 
 
{iarelatednews articleid='7063,6991,6495,6273,5081,4907,4884,4230,3987,3043,1342'}
 
B.T
Từ khóa :
nộp thuế , xổ số , xổ số điện toán , thủ tướng
Lập công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Tin khác