Ngày mai, Quốc hội thảo luận về miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước

Tin nóng

(GDVN) - Theo nghị trình, chiều nay UBTV Quốc hội nghe báo cáo về dự kiến số Phó chủ tịch và UV Hội đồng dân tộc...

(GDVN) – Theo nghị trình, chiều nay Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Ngày mai, 28/7, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.

{iarelatednews articleid='8574,8513,8752,8691,8628,8336,8308,8256,8214,8136,8051'}

B.T

alt

 

Từ khóa :
quốc hội , kiểm toán nhà nước
Ngày mai, Quốc hội thảo luận về miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước
Tin khác