Cách đánh bạc của bác sĩ: Có một không hai!

Truyện cười

(Sưu tầm)

(GDVN) - Trong phòng trực cấp cứu, ba bác sĩ đang đánh bạc. Họ lần lượt đặt giá cho ván bài của mình:

- Tôi đặt 100.000!

- Tôi chơi gấp đôi: 200.000!

- Tôi chấp cả hai ông luôn: 500.000!

Con bệnh ở giường bên không nén nổi tò mò vì thấy canh bạc đã đến hồi "khát cháy cổ", anh ta ráng hết sức nhỏm dậy nhìn:

- Trời! Các ông chơi... bằng ống penixilin à?
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Cách đánh bạc của bác sĩ: Có một không hai!
Tin khác