Chỉ vì thiếu hiểu biết

Truyện cười

Sưu tầm

(GDVN) - 2 thằng gặp nhau trong tù.

1 thằng hỏi:

- Sao mày phải vào đây?

- Tao in tiền giả. 

- Thế cảnh sát bắt mày kiểu gì?

- Đầu tiên,tao in giả tờ 100 nghìn trót lọt, tờ 200 nghìn chả sao. In đến tờ 350 nghìn, vừa đem đi tiêu thì bị bắt.
Sưu tầm
Từ khóa :
funny , thư giãn , hài , truyện cười , video hài , clip hài , chỉ vì thiếu hiểu biết
Chỉ vì thiếu hiểu biết
Tin khác