Chưa kết hôn thì không được...

Truyện cười

TL (st)

(GDVN) -Câu chuyện xảy ra tại một công viên nọ.

TL (st)
Từ khóa :
Chưa kết hôn thì không được...
Tin khác