Đàn ông phải quyết tâm...không sợ vợ

Truyện cười

theo 24H

Lúc sáng sớm, lúc trưa hay lúc nửa đêm? Tất cả phụ thuộc vào vợ chăng?

theo 24H
Từ khóa :
truyện chế , doremon chế , ảnh tếu , thư giãn , hài hước
Đàn ông phải quyết tâm...không sợ vợ
Chủ đề : Truyện chế
Tin khác