Đang cạy thì ho

Truyện cười

Sưu tầm

(GDVN) - Một tên ăn trộm bị vào tù, cai ngục hỏi: "Sao mày vào đây?" 

Tên ăn trộm trả lời:

- Em ho nên vào đây.

Cai ngục nói:

- Ho mà sao lại vào đây? Mày điên hả? Tao táng cho một trận bây giờ.

Tên ăn trộm trả lời:

- Em đang cạy tủ thì ho nên bị bắt vô đây mà.
Sưu tầm
Từ khóa :
Đang cạy thì ho
Tin khác