Điệu ru kì cục

Truyện cười

Sưu tầm

(GDVN) - Trong giờ trả bài kiểm tra, cô giáo:

- Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều địa phương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em Nam viết gì mà kì cục vậy? 

Nam: Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em thấy mẹ em ru em gái rằng: "Ru con con ngủ cho ngoan... Từ... từ... cho con nó ngủ đã..."
 
Cô giáo: !!!
Sưu tầm
Từ khóa :
truyện cười , thư giãn , hài hước , funny
Điệu ru kì cục
Tin khác