Doremon chế: Sống lại nhờ...giá xăng

Truyện cười

Bùi Như Lạc ( st )

(GDVN) - Kết luận của Nobita: Gía xăng có thể làm người chết sống lại.


Bùi Như Lạc ( st )
Từ khóa :
doremon che , anh doc , anh hai huoc , anh teu , thu gian , truyen che
Doremon chế: Sống lại nhờ...giá xăng
Chủ đề : Đôrêmon chế - Doraemon chế
Tin khác