Gừng càng già càng....gân

Truyện cười

TV (st)

(GDVN) - Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.

TV (st)
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , doremon che , anh teu , hai huoc
Gừng càng già càng....gân
Tin khác