Học trò khôn lỏi, giáo viên "không thể chịu được"!

Truyện cười

Sưu tầm

(GDVN) - Hai giáo viên nói chuyện với nhau:

- Tôi không thể chịu nổi một đứa học sinh như vậy.

- Đứa nào? Tại sao?

- Tôi cho đề là viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh. Chủ đề về công chúa và hoàng tử. Bài của nó có câu: "Hoàng tử hỏi Công chúa: "Can you speak Vietnamese?". Công chúa đáp: "Yes". Thế là cả phần sau nó viết tiếng Việt!
Sưu tầm
Từ khóa :
Học trò khôn lỏi, giáo viên "không thể chịu được"!
Tin khác