Khi ngựa vằn tỏ tình với nai con

Truyện cười

(Sưu tầm)

(GDVN) - Ngựa vằn mến nai con nhiều lắm nhưng đến khi tỏ tình lại bị từ chối.

Ngựa vằn đau khổ hét lên: "Vì sao? Tất cả là vì sao?"

Nai con sợ sệt nói: "Má em nói rồi, những người xăm mình đều là người xấu"!
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Khi ngựa vằn tỏ tình với nai con
Tin khác