Làm gì khi gặp bác sĩ thích... cởi

Truyện cười

24h

(GDVN) - Chưa khám đã bắt cởi hết đồ, phải chăng bác sĩ trong truyện này có nhóm máu D?

aaaaa
24h
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , hài hước
Làm gì khi gặp bác sĩ thích... cởi
Tin khác