Tên trộm ngoại quốc

Truyện cười

Sưu tầm

(GDVN) - Cảnh sát bắt được một tên trộm quốc tế nên nhờ người phiên dịch nói lại:

"Anh hãy khai ra nơi giấu số vàng, không thì tử hình"!

Phiên dịch dịch lại, tên trộm sợ hãi khai: "Tôi... chôn nó tróng góc bãi đất trống đằng kia".

Người phiên dịch quay lại nói với cảnh sát: "Hắn nói: Đừng mong tao khai, có giỏi thì cứ bắn"!
Sưu tầm
Từ khóa :
Tên trộm ngoại quốc
Tin khác