Thế mới là đàn ông!

Truyện cười

(Sưu tầm)

(GDVN) - Người đàn ông dắt xe ra khỏi nhà.

Người vợ quát to: Vào nhà ngay!

Người đàn ông mạnh mồm hét còn to hơn: SỢ GÌ MÀ TAO không vào?
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Thế mới là đàn ông!
Tin khác