Tình bạn tan vỡ vì đâu!

Truyện cười

TL (st)

(GDVN) -2 người chơi rất thân với nhau, thân đến nối... thân ai người đấy lo.

TL (st)
Từ khóa :
truyện chế , doremon chế , ảnh tếu , thư giãn
Tình bạn tan vỡ vì đâu!
Tin khác