Tỏ tình siêu độc

Truyện cười

(Sưu tầm)

(GDVN) - Chàng quì xuống nâng tay nàng lên, mắt mờ... đi vì đắm đuối.

Rồi chàng hỏi nàng:

- Em có muốn sau này em chết đi, tên em nằm trong gia phả nhà anh không?
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Tỏ tình siêu độc
Tin khác