Tức ói máu

Truyện cười

TV (st)

(GDVN) - Khách du lịch dừng chân tại một nông trại và trao đổi với nông dân:"Hai con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?"

TV (st)
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , hài hước
Tức ói máu
Tin khác