Xấu trai lỗi tại ai

Truyện cười

TV (st)

(GDVN) - Xấu trai không phải là cái tội mà cái tội là tại sao lại quá xấu trai

TV (st)
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , hài hước
Xấu trai lỗi tại ai
Tin khác