10 trường dạy kinh doanh tốt nhất thế giới

Tư vấn mua bán

Theo công bố của tờ Financial Times, trong top 10 trường đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tốt nhất trên toàn cầu năm 2012, có tới một nửa nằm ở Mỹ. Tây Ban Nha cũng có hai trường trong top 10. Các quốc gia như Pháp, Anh, Trung Quốc, mỗi nơi có một trường lọt vào danh sách này.


1. Trường kinh doanh Standford (Stanford Graduate School of Business)
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 3
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 192.179 USD

2. Trường kinh doanh Harvard (Harvard Business School)
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 3
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 178.249 USD

3. Trường Wharton, Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania: Wharton)
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 2
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 172.353 USD

4. Trường kinh doanh London (London Business School)
Quốc gia: Anh
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 2
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 152.981 USD

5. Trường kinh doanh Columbia (Columbia Business School)
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 6
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 166.497 USD

6. Trường Insead (INSEAD)
Quốc gia: Pháp/ Singapore
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 5
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 144.355 USD

7. Trường quản lý MIT Sloan (MIT Sloan School of Management)
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 8
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 157.337 USD

8. Trường kinh doanh IE (IE Business School)
Quốc gia: Tây Ban Nha
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 7
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 156.658 USD

9. Trường kinh doanh IESE (IESE Business School)
Quốc gia: Tây Ban Nha
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 10
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 133.888 USD

10. Trường kinh doanh - Đại học Khoa học & Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong UST Business School)
Quốc gia: Trung Quốc
Xếp hạng trung bình 3 năm qua: 8
Mức lương trung bình sau khi tốt nghiệp: 127.600 USD


Từ khóa :
trường dạy kinh doanh tốt nhất thế giới , lương cử nhân kihn doanh bao nhiêu là đủ ,
10 trường dạy kinh doanh tốt nhất thế giới
Chủ đề : Clip - Ảnh ấn tượng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác