Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên

Tư vấn pháp luật

Thùy Linh

(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo và lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Đây là dự thảo Thông tư hướng dẫn từ một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo đó, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên đủ 5 năm (60 tháng kể cả thời gian nghỉ hè, nghỉ theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Dự kiến giáo viên sẽ có mức phụ cấp thâm niên mới (Ảnh minh họa: báo Giáo dục Thời đại)

Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng kể cả thời gian nghỉ hè, nghỉ theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội) được tính thêm 1%.

Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non ngoài công lập có 07 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 01 năm.

Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 08 năm (gồm 07 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non ngoài công lập có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 01 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 08 năm là 8%.

Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 08 năm giảng dạy, giáo dục đang hưởng mức phụ cấp thâm niên 8%.

Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng

Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 03 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 03 năm.

Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 03 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.

Ví dụ 3: Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 03 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 02 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 07 năm (05 năm giảng dạy, giáo dục + 02 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 07 năm là 07%.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng như sau:

Mức phụ cấp thâm niên được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian (nếu có) sau:

 - Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

- Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; 

- Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có);

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Ngân sách này được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên trích từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước

Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên trích từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị…

Hướng dẫn này áp dụng cho các đối tượng sau:

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non tới đại học và các đơn vị viện, trường… thuộc cơ quan Nhà nước.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục theo nhóm ngành đào tạo giáo viên trong các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo sư phạm.

Nhà giáo hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đang làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục. 

Thùy Linh
Từ khóa :
phụ cấp , thâm niên , giáo viên , bảo hiểm xã hội , cơ sở giáo dục , xếp lương
Công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên
Chủ đề : Đổi mới giáo dục phổ thông
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Bình luận
Phương
0

Cho e hỏi. E đỗ công chức 1/10/2013. Tính đến nay e đã được hưởng phụ cấp chưa ạ

Dinh thi tuyet
0

Cho e hoi e day hợp dong 9 thang moi Nam, e day dc 2 Nam e dong bao hiem dc 18 thang,e cắt hop dong 2 nam sau e vo vo trường cong lập e day.cho e hoi thoi gian tham nien cua e co tinh18 thang do k

Nguyễn thị hằng
0

Cho e hoi.e day hợp đong dài hạn tu nam 2009 va đóng bảo hiem tu nam 2009.nam 2012 e đươc vào biên chế.vậy e được tính thâm niên từ khi nao ạ

Xuân Vi
0

Theo Luật Giáo dục,Luật Viên chức thì những người được UBND cử đi học thì thời gian đi học vẫn được tính hưởng thâm niên.Tôi đã phải đấu tranh suốt mấy năm mới đòi lại được quyền lợi hợp pháp của mình vì Bộ Giáo dục hướng dẫn sai.Nhiều thầy cô giáo bị mất quyền lợi vì sự cố này.Các thầy cô giáo được UBND cử đi học cần lưu ý.Tôi có thấy có cái gì"mỡi"đâu?

loann
0

Cho e hỏi với ạ. E là gv dạy tiểu học hợp đồng đóng bhxh đây đủ từ tháng 9/2013. Đêń thang 9/2017 thi e co quyêt́ định biên chế. Vậy khi nào e được nhận phụ cấp thâm niên ạ?

Phạm Thị Hưởng
1

tôi là giáo viên niên chế giảng dạy trong trường công lập được 16 năm, sau đó tôi được điều động về công tác tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Ban Tuyên giáo huyện ủy.Như vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? xin tư vấn, cám ơn.

Nguyễn Văn Hùng
1

Như vậy, theo công thức mới tính phụ cấp thâm niên giáo viên thì số giáo viên trước đây (từ trước năm 1992)đang dạy ở trường bị điều động về công tác chỉ đạo dạy và học ở Sở, PGD khi chưa có chế độ phụ cấp công vụ có được tính thâm niên không? Vì thiết nghĩ dù không trực tiếp giảng dạy nhưng vẫn làm công tác giáo dục, phải đi nhiều địa bàn miền núi khó khăn lắm. Xin quý báo trả lời giúp. Chào trân trọng và cám ơn!

Luonghangoc
3

Bình mới rượu cũ. Thế mà cũng dự thảo.Mất thời gian

Xem thêm bình luận
Tin khác