Sửa đổi quy chế tổ chức, hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú

Tư vấn pháp luật

Ngọc Bích

(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư 30/2015/TT BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Theo đó, trường phổ thông dân tộc bán trú thực hiện các nhiệm vụ quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông và các nhiệm vụ:

Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú; Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù phù hợp; Tổ chức nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú; Thực hiện chế độ chính sách theo quy định tại Điều 6 của Quy chế; Thực hiện xã hội hóa để phục vụ các hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Sửa đổi quy chế tổ chức, hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Quy định về tên trường, biển tên trường được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

Tên trường được quy định: Trường phổ thông dân tộc bán trú + cấp học + tên riêng của trường.

Tên trường được ghi trên quyết định thành lập trường, biển tên trường, con dấu và giấy tờ giao dịch.

Biển tên trường
ghi những nội dung sau:

Góc phía trên bên trái:

Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh và tên huyện (quận, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh; dòng thứ hai: Phòng giáo dục và đào tạo. Ở giữa ghi tên trường theo quy định. Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại của trường.

Về cơ sở vật chất, thông tư sửa đổi, bổ sung quy định: Trường phổ thông dân tộc bán trú có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông, ngoài ra còn có:

Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú:

Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo công trình.

Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho học sinh bán trú. 

Về cơ cấu tổ chức của trường phổ thông dân tộc bán trú theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường phổ thông. Ngoài ra, mỗi trường có thêm một Tổ quản lý học sinh bán trú thực hiện nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú.

Tổ quản lý học sinh bán trú có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó và các thành viên chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến đề án thành lập trường như sau: 

Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường.

Trong phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường cần bảo đảm ổn định các tỷ lệ sau:

Tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số: Có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ học sinh bán trú: Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, có ít nhất 25% học sinh bán trú; đối với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có ít nhất 50% học sinh bán trú;

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở: Có ít nhất 25% học sinh tiểu học và 50% học sinh trung học cơ sở bán trú…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2016.

Ngọc Bích
Từ khóa :
quy định , dân tộc bán trú , tên trường , biển trường , sửa đổi
Sửa đổi quy chế tổ chức, hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác