Các trường Hà Nội không họp phụ huynh vào ngày bầu cử

Tuyển sinh

(GDVN) - Sở GD- ĐT Hà Nội vừa có công văn đề nghị các trường học trực thuộc không nên tổ chức họp phụ huynh học sinh cũng như các hoạt động khác vào ngày 22/5.

(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn đề nghị các trường học trực thuộc không nên tổ chức họp phụ huynh học sinh cũng như các hoạt động khác vào ngày 22/5/2011 để mọi công dân có điều kiện thực hiện công tác bầu cử theo luật định.

Trước đó, môt số trường học trên địa bàn Hà Nội đã có kế hoạch họp phụ huynh vào ngày 22/5 và thông báo cho cha mẹ học sinh. Nhiều phụ huynh đã có ý kiến đổi lịch họp vì bận đi bầu cử.

 
 

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô và đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân. Các đơn vị, trường học trên địa bàn nên tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thủ đô thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Thủ đô và đất nước.

Tuấn Nguyễn
 

Từ khóa :
họp phụ huynh , Hà Nội , bầu cử
Các trường Hà Nội không họp phụ huynh vào ngày bầu cử
Tin khác