Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013

Tuyển sinh

Trần Trang

(GDVN) - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Mã tuyển sinh: DMT
Cơ quanchủ quản: Bộ T.Nguyên M.Trường
Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Website: hunre.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 4000 (ĐH1500, CĐ2500)

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Khí tượng học (Chuyên ngành Khí tượng)
D440221 A,A1,B,D1
Thủy văn
D440224 A,A1,B,D1
Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường)

D510406 A,A1,B
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Trắc địa biển)

D520503 A,A1,B
Quản lý đất đai

 Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất, Địa chính)

D850103 A,A1,B,D1
Công nghệ thông tin
D480201 A,A1,D1
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán)
D340301 A,A1,D1
Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101 A,A1,B,D1
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tin học ứng dụng
C480202 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Khí tượng học

(chuyên ngành khí tượng)

C440221 A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Thủy văn
C440224 A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường)

C510406 A,A1,B
Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

(chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Trắc địa, Trắc địa biển)

C515902 A,A1,B
Quản lý đất đai

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất, Định giá bất động sản)

C850103 A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Kế toán

(chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán)

C340301 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing)

C340101 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Công nghệ kỹ thuật Tài nguyên nước
C510405 A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Công nghệ kỹ thuật Địa chất
C515901 A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Tài chính - Ngân hàng
C340201 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Công nghệ thông tin
C480201 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Hệ thống thông tin
C480104 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Thông tin khác:
Trần Trang
Từ khóa :
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013
Chủ đề : Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác