Chuẩn bị hội nghị phân luồng học sinh sau THCS

Tuyển sinh

Theo GD&TĐ

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Hội nghị phân luồng học sinh sau THCS nhằm xây dựng giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ của chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT báo cáo về tình hình học sinh sau THCS trên địa bàn, những khó khăn, thuận lợi trong công tác phân luồng học sinh của địa phương.

Đồng thời, báo cáo kế hoạch của địa phương về việc triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, kiến nghị và đề xuất về công tác phân luồng học sinh.

Báo cáo gửi về Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT trước ngày 30/3/2013.Theo GD&TĐ
Từ khóa :
Chuẩn bị hội nghị phân luồng học sinh sau THCS
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác