Thiếu gia Hải Dương cưỡi 'Ben lì' đi thi ĐH được... 5 điểm

Tuyển sinh

Quý tử Tuấn ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) - nhân vật đi thi đại học bằng Bentley, ở khách sạn xịn được năm điểm.

Quý tử Tuấn ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) - nhân vật đi thi đại học bằng Bentley, ở khách sạn xịn được năm điểm.

Trong khi đó, thiếu gia Long (ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), từng cưỡi Lexus mới coóng (có lái xe riêng) lai kinh ứng thí, đạt bảy điểm ở ba môn thi.
 

Chiếc xe mà Tuấn dùng để đi lại trong kỳ thi vừa qua.
Chiếc xe mà Tuấn dùng để đi lại trong kỳ thi vừa qua.
 Thông tin từ phụ huynh Tuấn cho biết, thí sinh này chỉ đạt năm điểm, trượt đại học. Gia đình Tuấn cũng đang tìm một chỗ học ở nước ngoài cho cậu.

Trong khi đó, thí sinh Long ở thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), đạt bảy điểm. Hiện tại, gia đình Long cũng đang "tìm cửa" cho con học tiếp.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi

Theo Minh Đức/TPO

alt

Từ khóa :
Ben lì , Bentley , Lexus , thiếu gia , đi thi ĐH , cưỡi Lexus thi ĐH , quý tử , Hải Dương , Lạng Sơn
Thiếu gia Hải Dương cưỡi 'Ben lì' đi thi ĐH được... 5 điểm
Tin khác