4 nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Xã hội

Theo Chinhphu.vn

(GDVN) - Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị chỉ đạo, trước mắt, giữ ổn định tổ chức như hiện nay. Không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn.

Về tinh giản biên chế, Bộ Chính trị chỉ đạo kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị. ảnh minh họa: LDO.

Bộ Chính trị yêu cầu, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Theo Chinhphu.vn
Từ khóa :
nghị quyết bộ chính trị giảm biên chế , nghị quyết 39 bộ chính trị , bộ chính trị , giáo dục việt nam , giảm biên chế 2015
4 nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
ngbinh
0

Giảm biên chế nhưng lại tăng hợp đồng thì đâu cũng lại vào đó.

chiến
0

Nghị quyết ra thế này cơ sở sẽ cố tình không hiểu. Thay vì tinh giản bộ máy hành chính công thì các đơn vị sự nghiệp như Nhà trường, Bệnh viện cũng sẽ bị coi là đối tượng điều chỉnh. Đất nước nên có nhiều thầy giáo, cô giáo, nên có nhiều bác sỹ.

Xem thêm bình luận
Tin khác