Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng

Xã hội

Thu My

(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành bảo hiểm xã hội, Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 148/QĐ-BHXH về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 147/QĐ-BHXH về việc kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Quyết định số 148, Hội đồng thi đua – khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm 18 thành viên:

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Chủ tịch Hội đồng; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách công tác thi đua, khen thưởng- Phó Chủ tịch Hội đồng; Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Ủy viên thường trực.

Các Ủy viên gồm: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Trưởng ban Ban Thu, Trưởng ban Ban Sổ- thẻ, Trưởng ban Ban Dược và Vật tư y tế, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và một Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng là Thư ký Hội đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành bảo hiểm xã hội, Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo Quyết định số 147. Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm 8 thành viên:

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách công tác thi đua, khen thưởng- Chủ tịch Hội đồng; Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng- Phó Chủ tịch thường trực; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên gồm: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng là Thư ký Hội đồng.

Hội đồng thi đua – khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội đồng thi đua – khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ: Tham mưu cho Tổng Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn. 

Tham mưu cho Tổng Giám đốc kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Thu My
Từ khóa :
Bảo hiểm xã hội Việt Nam , kiện toàn Hội đồng thi đua – khen thưởng , Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh
Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng
Chủ đề : BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác