Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch mới

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Ông Trần Ngọc Trai làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Văn Chúc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Ông Trần Ngọc Trai làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Lợi để nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hà Hòa Bình, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ngọc Quang
Từ khóa :
phó chủ tịch tỉnh trần ngọc trai , phó chủ tịch tỉnh nguyễn văn chúc , nhân sự tỉnh vĩnh phúc , nhân sự tỉnh bình phước
Bình Phước, Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch mới
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác