Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng

Xã hội

Tuệ Minh

(GDVN) - Chiều 10/5, Bộ GTVT đã ra thông cáo báo chí về đề án Công nghiệp hóa – hiện đại hóa Bộ GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo Bộ GTVT, việc CNH - HĐH các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT là một trong những khâu quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu GTVT phải có bước đột phá mạnh mẽ như Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết 13, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề ra, đáp ứng nhu cầu phát triển đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và sự hội nhập ngày càng sâu, rộng của Việt Nam với quốc tế”.

Bộ GTVT cho biết: “Đề án CNH-HĐH Bộ GTVT là định hướng chung về CHN-HĐH cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT được xây dựng trên cơ sở định hướng cho cả quá trình trong giai đoạn dài đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, không phải tiến hành ngay trong thời điểm hiện nay. Từ định hướng của Đề án, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án chi tiết của mình một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Cổng trụ sở Bộ GTVT ở số 80 đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Nguồn kinh phí được dự kiến chủ yếu trên cơ sở nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn ngân sách chỉ là một phần rất nhỏ (khoảng 8,9%) trong tổng nguồn vốn hơn 223 nghìn tỉ đồng triển khai thực hiện Đề án CNH-HĐH. Và nguồn vốn ngân sách được cấp theo kế hoạch, được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Số tiền còn lại, các doanh nghiệp chủ động trong việc bố trí và trong nguồn vốn tự có, vốn vay ... đặc biệt thu lại từ việc thoái vốn liên danh, liên kết trong việc đầu tư để thực hiện mục tiêu và các nội dung CNH - HĐH, nguồn vốn ngoài ngân sách này chiếm khoảng 91,1%”.

Đưa ra ý kiến về khoản tiền dành để xây dựng trụ sở Bộ, Bộ GTVT cho biết: “Riêng trụ sở mới của Bộ GTVT, trên cở sở Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, theo đó, định hướng “Di dời trụ sở Bộ ngành ra khỏi khu vực nội đô lịch sử về các khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì theo hướng hình thành khu vực hành chính tập trung”, Bộ GTVT đã xây dựng phương án và ý kiến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, UBND TP. Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đồng ý về nguyên tắc cho phép Bộ GTVT được mua trụ sở làm việc và bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Bộ GTVT đang quản lý tại 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội theo giá thị trường, đúng quy định của pháp luật để lấy kinh phí đầu tư trụ sở mới trên cơ sở quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đảm bảo nguyên tắc giá trị mua trụ sở mới không lớn hơn giá trị bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Bộ GTVT đang quản lý tại 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”.

Bộ GTVT khẳng định: “Mọi thủ tục triển khai trụ sở mới của Bộ GTVT hiện nay đang thực hiện đúng quy định pháp luật".


Tuệ Minh
Từ khóa :
Bộ Giao Thông Vận Tải , chuyển nhượng quyền sử dụng đất , ngân sách , Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm , ý kiến , định mức , Tây Hồ
Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng
Chủ đề : Đề án xây trụ sở 12.000 tỷ của Bộ GTVT
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác