Chấn chỉnh việc quan chức đi tham quan học tập ở nước ngoài

Xã hội

Công Tâm

(GDVN) - Một số giám đốc Sở bố trí thời gian đi tham quan, học tập nước ngoài chưa hợp lý, có những chuyến đi không thực sự cần thiết

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa có công văn gửi đến các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Giám đốc các Sở, ban ngành đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.
Theo đó thì thời gian qua, mặc dù việc các giám đốc các Sở, ban ngành đi tham quan, học tập kinh nghiêm ởnước ngoài có mang lại một hiệu quả nhất định, tuy nhiên có một số giám đốc bố trí thời gian đi tham quan, học tập nước ngoài chưa hợp lý, có những chuyến đi không thực sự cần thiết ảnh hưởng chung đến việc chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu giám đốc các Sở, Ban, Ngành cần tính toán, cân nhắc kỷ và chỉ tham gia đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài khi thật sự thấy cần thiết, hiệu quả và bố trí được thời gian hợp lý…Tránh trường hợp giám đốc các Sở, Ban, ngành  đi tham quan học tập nhiều lần trong năm trong khi chưa tạo điều kiện cho cấp phó và cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia các chuyến đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.Công Tâm
Từ khóa :
Ninh Thuận , học tập , kinh nghiệm , trực thuộc , tạo điều kiện , đi học
Chấn chỉnh việc quan chức đi tham quan học tập ở nước ngoài
Tin khác