Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước

Xã hội

Trinh Phúc

(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ảnh quochoi.vn).

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản có liên quan.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trưởng tổ chức nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia trong quý III/2017.

Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền trong quý III/2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Trinh Phúc
Từ khóa :
Vũ Đức Đam , Chính phủ điện tử ,
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước
Chủ đề : THỜI ĐẠI 4.0
Bình luận
son bui
0

nhiều cán bộ, nghe bằng cấp, nhưng đảm bảo không thể đào tạo được, với lý do học chạy qua hàng chữ.

Xem thêm bình luận
Tin khác