Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Xã hội

Nhật Minh

(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, khu đất dự án Nhà ở sinh thái...

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm việc, thống nhất với các Bộ:

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng và các cơ quan liên quan để thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, khu đất dự án Nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.

Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn về chỉ tiêu đất cây xanh và định hướng phát triển không gian của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, đảm bảo an ninh - quốc phòng theo đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và pháp luật về đất đai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhật Minh
Từ khóa :
him lam , du lịch sinh thái , long biên , quy hoạch thủ đô , bộ tài chính , bộ tài nguyên , chính phủ
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
HOÀNG HOA ĐÌNH
0

PHẢI GIÃN DÂN, CÓ LỘ TRÌNH DI DỜI 60% CCƠ QUAN, NHÀ MÁY VVÀ 80% CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CĐ, ....RA CÁC QUẬN, HUYỆN NGOẠI THÀNH DĐỂ KHÔNG CÒN ÚNG NGẬP, ÙN TẮC GIAO THÔNG, ....

Xem thêm bình luận
Tin khác