Được sử dụng Giấy đăng ký photo khi tham gia giao thông

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an;

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, trong tháng 8/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

Ngọc Quang
Từ khóa :
trương hòa bình , được phép sử dụng đăng ký ô tô phô tô , không phạt xe sử dụng đăng ký phô tô
Được sử dụng Giấy đăng ký photo khi tham gia giao thông
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Ta huu quang
1

Theo thông lệ quốc tế, giấy tờ gốc và đăng ký xe là 2 loại giấy tờ có tác dụng khác nhau .giấy tờ gốc cho biết chủ sở hữu và sử dụng khi bán xe hoặc thế chấp.... Đăng ký xe là giấy tờ cho phép phương tiện được phép tham gia giao thông và luôn đồng hành cùng với người điều khiển phương tiện đó ,không chấp nhận bản sao. Với những phương tiện mua trả góp ngân hàng chỉ cần giữ giấy tờ gốc là đủ (vì không thể bán hoặc thế chấp), nhưng khi tham gia giao thông phải có đăng ký bản chính

Xem thêm bình luận
Tin khác