Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc ngày thứ 7

Xã hội

THEO TTXVN

(GDVN) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, nghiên cứu, cho ý kiến vào một số báo cáo theo Chương trình làm việc của Hội nghị và bàn về công tác nhân sự.

Ngày 20/12, ngày làm việc thứ bảy Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, nghiên cứu, cho ý kiến vào một số báo cáo theo Chương trình làm việc của Hội nghị.

Ngày làm việc thứ bảy Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ảnh: TTXVN).

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

THEO TTXVN
Từ khóa :
Nhân sự , Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc ngày thứ 7
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác