Kết quả ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 4

Xã hội

Theo TTXVN

(GDVN) - Ngày 12/10, ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế". 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

Theo TTXVN
Từ khóa :
hội nghị Trung ương 4 , đổi mới kinh tế , hội nhập quốc tế , ổn định chính trị
Kết quả ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 4
Chủ đề : KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác