Khai trương Trung tâm báo chí đưa tin về Đại hội thi đua yêu nước

Xã hội

Xuân Trung

(GDVN) - Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin về Đại hội thi đua yêu nước chính thức đi vào hoạt động.

Trong buổi khai trương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội nhân dân cả nước, là nơi hội tụ, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua đã không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt đất nước, mà còn nhằm bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc, xây dựng đạo đức nếp sống mới để nâng cao phẩm chất con người và làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. Ảnh Xuân Trung

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, thông qua Đại hội thi đua yêu nước, đây là dịp rất tốt để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, dân tộc ta đã lựa chọn.

Từ đó khẳng định những thành tựu của 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, thông qua Đại hội thi đua yêu nước, đây là dịp rất tốt để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, dân tộc ta đã lựa chọn. Ảnh Xuân Trung

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá công tác báo chí là rất quan trọng trong sự thành công của Đại hội, vì tầm quan trọng đó Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX có nhiệm vụ: Đánh  giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài về dự và tác nghiệp tại Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh Xuân Trung

Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng. Đại hội sẽ diễn ra theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong sáng nay (6/12), Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX họp phiên trù bị. Tổng số đại biểu về dự đại hội là 2.000, trong đó 1.800 đại biểu chính thức.

Đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương lựa chọn từ cơ sở, theo đúng số lượng thành phần, cơ cấu do Ban tổ chức phân bổ.

Đoàn Chủ tịch gồm 35 đồng chí, trong đó có Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…

Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ trước khi họp phiên trù bị. Buổi chiều sẽ diễn ra Chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trà thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 7/12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ họp phiên chính thức, trong đó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương sẽ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Xuân Trung
Từ khóa :
Đại hội thi đua yêu nước , Lần thứ IX , gương điển hình , tiên tiến , tuyên dương.
Khai trương Trung tâm báo chí đưa tin về Đại hội thi đua yêu nước
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Chủ đề : 40 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Chủ đề : Đại hội Đảng lần thứ 12
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác