Loạn giấy thu “thuế đường” cho các loại xe!

Xã hội

Theo VnMedia.vn

Theo quy định từ 1/1/2013, chủ sử dụng phương tiện ôtô phải nộp “thuế đường” từ 130.000 – 1.040.000 đồng một tháng, xe máy từ 50-150.000 đồng/năm (tuỳ dung lượng). Tuy nhiên, với mỗi loại phương tiện lại có một giấy biên nhận khác nhau.

Những trường hợp sắp được hoàn “thuế đường”

Theo thông tư của Bộ Tài chính, sau khi chủ phương tiện nộp thuế Quỹ Bảo trì đường bộ, cơ quan thu phí phải lập và cấp Biên lai thu phí cho người sử dụng phương tiện theo quy định.

Với mô tô, xe máy sử dụng Biên lai thu phí theo mẫu của Bộ Tài chính  ban hành. Đơn vị thu phí tự in, đặt in hoặc mua của cơ quan thuế. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo mẫu.

Theo Thông tư Bộ Tài chính, từ 1/1/2013, ô tô khi lưu thông ngoài đường sẽ bị nộp phí cao nhất là 1.040.000 đồng.

Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe của lực lượng công an, quốc phòng) phí sử dụng đường bộ tính theo năm (12 tháng) và theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Chủ phương tiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cơ quan đăng kiểm khi đăng kiểm xe. Cơ quan đăng kiểm dán Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

Đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an, khi thu phí cơ quan thu phí cấp Biên lai thu phí và vé “phí đường bộ toàn quốc”.

Vé áp dụng riêng đối với xe quốc phòng, công an có tiêu đề “phí đường bộ toàn quốc”. Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an có vé “phí đường bộ toàn quốc” có nghĩa là đã nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện có giá trị theo mệnh giá đã được ban hành và đối với tất cả các trạm thu phí trong toàn quốc (không phân biệt trạm thu phí theo hình thức BOT và hình thức đầu tư khác).

Nội dung vé “phí đường bộ toàn quốc” áp dụng đối với xe quốc phòng bao gồm: Cơ quan phát hành (Văn phòng Quỹ), loại phương tiện sử dụng gồm 2 loại: vé sử dụng cho xe ô tô con quân sự và vé sử dụng cho xe ô tô tải quân sự (không ghi chi tiết theo trọng tải và biển số cụ thể của từng phương tiện), năm sử dụng (không ghi mệnh giá).

Kích cỡ vé có tổng chiều dài nhân (x) chiều rộng là 12 x 8 cm và có màu sắc: nền vé màu đỏ, chữ và số màu trắng. Vé “phí đường bộ toàn quốc” áp dụng đối với các phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng mang biển số màu đỏ, không áp dụng đối với các phương tiện mang biển số khác (kể cả phương tiện của Bộ Quốc phòng không mang biển số màu đỏ).

Nội dung vé “phí đường bộ toàn quốc” áp dụng đối với xe của Bộ Công an bao gồm: Cơ quan phát hành (Quỹ bảo trì đường bộ trung ương), loại phương tiện sử dụng gồm 4 loại. Kích cỡ vé có chiều dài nhân (x) chiều rộng là 12 x 8 cm và có màu sắc: nền vé màu vàng có gạch màu đỏ dọc theo thân vé ở vị trí 1/3 vé tính từ trái sang phải, chữ và số màu đen.

Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại Biên lai thu phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
 

 
 


Theo VnMedia.vn
Từ khóa :
đường bộ , phương tiện , biên lai , đăng kiểm , Bộ Tài Chính , biển số , trạm thu phí , Bộ Quốc Phòng
Loạn giấy thu “thuế đường” cho các loại xe!
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác