Miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ 1/5/2016, áp dụng đối với chuyên gia nước ngoài được tuyển chọn để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam quy định tại văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải có quốc tịch nước ngoài; có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.

Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Từ 1/5/2016 chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập. ảnh: TTXVN.

Quyết định quy định rõ thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài quy định trên là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ  phi chính phủ nước ngoài.

Thủ tướng cũng ký quyết định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ 1/5/2016.

Cụ thể, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo 2 điều kiện: 1- Có quốc tịch Việt Nam; 2- Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.

Thu nhập miễn thuế của cá nhân quy định nêu trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.

Quyết định này không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Ngọc Quang
Từ khóa :
thuế thu nhập cá nhân , thuế doanh nghiệp , thủ tướng , chuyên gia nước ngoài tại việt nam
Miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Vương Tuấn Sinh
1

Doanh nghiệp nước ngoài đã được hưởng quá nhiều ưu tiên, khiến doanh nghiệp (tư nhân) trong nước lép vế. Nay chuyên gia nước ngoài lại được ưu tiên. Những cán bộ kỹ thuật về hưu đi làm cho doanh nghiệp trong nước thu nhập chỉ = 1/5 thậm chí 1/10 mặc dù công việc như nhau. Họ còn è cổ đóng thuế thu nhập. Thế là chúng ta đang biến chuyên gia VN thành đầy tớ. Đất nước sao cất cánh được!

Xem thêm bình luận
Tin khác