Người nghiện ma túy có xu hướng tăng

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực hoàn thành công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu, ghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản:

Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 số 51/NQ-CP ngày 2/7/2015;

Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015;

Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

Công văn số 2133/VPCP-KGVX ngày 30/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá công tác năm 2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Trong đó, tập trung hoàn thành trong năm 2015 việc sửa đổi, bổ sung, ban hành, trình ban hành một số văn bản pháp luật; chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện gắn với điều trị Methadone cho trên 80.000 người nghiện ma túy.

Một vụ buôn bán ma túy bị bắt tại Nghệ An vào tháng 3/2015. ảnh: Người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành viên Ủy ban Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát chương trình công tác năm 2015, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về việc tổng kết công tác năm 2015 và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015). Theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

6 tháng đầu năm 2015 công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tốt, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia đạt nhiều kết quả, nhất là chương trình điều trị Methadone và đổi mới công tác cai nghiện.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy tổng hợp có xu hướng tăng; việc thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ đối với công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy chưa được một số địa phương quan tâm chỉ đạo; chương trình mở rộng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone còn chậm; kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm từ nguồn ngân sách hạn chế, từ nguồn tài trợ bị cắt giảm; các Bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một số văn bản hướng dẫn của các Bộ ban hành chậm.

 

Ngọc Quang
Từ khóa :
công tác , trung ương , chủ tịch , chỉ đạo , nhiệm vụ , báo cáo , đồng bào , phó thủ tướng , vũ đức đam , mại dâm
Người nghiện ma túy có xu hướng tăng
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Hùng Minh
0

Hậu quả của thông tư 17 và công văn 234 của TAND tối cao

Xem thêm bình luận
Tin khác