Nhiều lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu từ 1/10/2011

Xã hội

Theo Chính phủ

Trong đó có ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Bích Đạt, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, một số cán bộ lãnh đạo Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam; Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ 1/10/2011.

Cụ thể, các cán bộ nghỉ hưu từ 1/10/2011 gồm: Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Bích Đạt, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX và khóa X, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII; ông Trần Mai Hưởng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng cũng quyết định nghỉ hưu từ 1/10/2011 đối với bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; ông Nguyễn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam; ông Lê Văn Quế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.


Theo Chính phủ
Từ khóa :
nghỉ hưu , Bộ Công Thương , Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam , Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư , Thông Tấn Xã Việt Nam , thứ trưởng , Đài Truyền Hình Việt Nam , Phạm Hùng
Nhiều lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu từ 1/10/2011
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác