Phát động cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới”

Xã hội

Mai Anh

(GDVN) - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể ở Trung ương tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới”.

Theo đó, Cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới” được triển khai nhằm thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã. 

Cuộc thi cũng nhằm giới thiệu, quảng bá các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã điển hình, hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tập thể, đóng góp phát triển kinh tế đất nước.

Mô hình hợp tác xã kiểu mới (ảnh nguồn Nhân dân)

Nội dung cuộc thi sẽ tập chung vào 3 chủ đề: Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012m, trong đó tập chung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của hợp tác xã, lợi ích hợp tác xã mang lại;

Giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới;

Giới thiệu các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, có kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo.

Cuộc thi sẽ được tiến hành bằng hai hình thức, thi tác phẩm báo chí bao gồm cả 3 loại hình báo viết (báo in, báo điện tử), báo hình (truyền hình) và báo nói (phát thanh). Thể loại tác phẩm báo chí tham dự không giới hạn từ phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra…

Ngoài thi tác phẩm báo chí, các tác giả, nhóm tác giả có có thể thi hình thức kịch, tiểu phẩm. 

Đối tượng dự thi là tất cả tổ chức, cá nhân người Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, tổ chức cá nhân người nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Thời gian cuộc thi từ 18/12/2015 – 11/4/2016. Trong đó, thể loại sân khấu, kịch sẽ tiến hành thi các cấp từ xã/phường/thị trấn, tới cấp quận/ huyện, cấp tỉnh/ thành phố, cấp cụm.

Cụ thể, cấp xã sẽ thi chọn 1 tác phẩm xuất sắc thi cấp huyện, cấp huyện tổ chức thi chọn 2 – 3 tác phẩm xuất sắc thi cấp tỉnh, tương tự cấp tỉnh chọn tác phẩm xuất sắc để thi cấp Cụm.

Cấp cụm phải hoàn thành tuyển chọn trước ngày 30/3/2016, với 8 cụm, mỗi cụm chọn ra 2 hoặc 3 tiết mục dự thi chung khảo toàn quốc vào ngày 10/4/2016.

Với tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi sẽ nhận bài dự thi từ 18/12/2015 đến 30/3/2016 (theo dấu bưu điện) để tổ chức chấm thi.

Giải thưởng sẽ có 2 giải đặc biệt ở 2 thể loại tác phẩm báo chí và sân khấu, kích. Ngoài ra mỗi loại hình sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích.

Mai Anh
Từ khóa :
tác phẩm , sân khấu , truyền hình , giải thưởng , tác giả , xuất sắc , thể loại , tiết mục , hợp tác xã , cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới”
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác